Veilig motorrijden

Met de campagne Veilig Motorrijden wil de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen de noodzaak aan een goed onderhouden motorfiets, gekoppeld aan kennis van de wegcode en aandacht voor het eigen gedrag in het verkeer onder de aandacht brengen.
De campagne Veilig Motorrijden speelt hierop in met behulp van volgende pijlers:

  • De noodzaak aan een goed onderhouden motorfiets;
  • Het belang van de perfecte en veilige uitrusting voor de motorrijder;
  • De rijvaardigheden van de motorrijder en het beheersen van de motorfiets;
  • De aandacht voor het defensief motorrijden;
  • De verbetering van de kennis van de wegcode.

Daarnaast wil de campagne ook de aandacht van alle weggebruikers vestigen op de motorrijders als mede – verkeersdeelnemers om de hoffelijkheid onder alle weggebruikers te stimuleren